Strona Główna / Aktualności / Nowe Rekomendacje dla kapelanów szpitalnych

Nowe Rekomendacje dla kapelanów szpitalnych

W uzgodnieniu Diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia z Dyrektorami/Prezesami placówek szpitalnych naszej diecezji kapelani swoją posługę wobec pacjentów powinni czynić wg:

1. Wydanych dotychczas „Rekomendacji dla księży kapelanów pełniących posługę w lubuskich szpitalach i hospicjach w sytuacji zagrożenia epidemicznego”, które uzyskały akceptację Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej w dniu 20 marca 2020 r. /Pismo w załączniku/. Rekomendacje dotyczą także Szpitala w Głogowie.

2. Dookreślonych dodatkowych wytycznych pomiędzy dyrekcją danej placówki medycznej a zatrudnionym kapelanem /gdy dotychczas nie zostały wypracowane/. Ustalenia mają dotyczyć terminu Mszy św. oraz odwiedzin pacjentów na salach chorych z podziałem na poszczególne dni tygodnia. Niedopuszczalne są odwiedziny chorych wszystkich oddziałów szpitalnych w jednym dniu.

3. Obowiązkowego wewnętrznego szkolenia z zakresu zasad dezynfekcji rąk i używania środków ochrony osobistej zarówno wobec zatrudnionego kapelana oraz wyznaczonego dodatkowo imiennie kapłana z parafii na terenie której znajduje się placówka medyczna (podczas dnia wolnego kapelana bądź w sytuacji szczególnej potrzeby). Kapłan wspomagający kapelana jest zobowiązany do zawarcia umowy wolontariatu z placówką medyczną.

4. Zachowania szczególnego reżimu sanitarnego podczas udzielanie Sakramentów Świętych dla osób zakażonych. Zabronione jest wnoszenie Bursy na Oddział Szpitalny w którym znajduje się pacjent zakażony Covid-19 bądź istnieje prawdopodobieństwo zakażonego. Zaniesienie Komunii Świętej i Oleju Chorych ma być czynione przy pomocy innych naczyń, które po zakończeniu posługi pozostaną w sali chorych i zostaną poddane utylizacji (czerwone pojemniki z napisem – odpady medyczne). W tym celu proponuje się wykorzystanie jednorazowych pojemników na lekarstwa.

ks. Tomasz Duszczak

Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Służby Zdrowia

Nowa Sól, 26 kwiecień 2020 r.