Nowości

O NAS

Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia to działania Kościoła mające na celu nieść Słowa i łaski Jezusa Chrystusa chorym i tym, którzy chorymi się opiekują. W centrum jest Jezus Chrystus obecny szczególnie w chorym. Informacje na tej stronie umożliwiają kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działań w Duszpasterstwie Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński powołuje osoby, które w Jego imieniu organizują Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Ksiądz Biskup mianuje kapelanów i powierza im troskę o pacjentów oraz o personel medyczny.

 

Ksiądz kan. Robert Patro, jako Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa, koordynuje działalność duszpasterstw specjalistycznych, do których należy Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

Ksiądz Tomasz Duszczak, jako Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Służby Zdrowia, zajmuje się koordynacją pracy kapelanów szpitali, hospicjów i DPS, organizuje duszpasterstwo chorych i służby zdrowia na poziomie działań diecezjalnych.

 

Ksiądz Radosław Horbatowski – Diecezjalny Duszpasterz Niepełnosprawnych.