Nowości

Zalecenia z GIS dla kapelanów szpitalnych

Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zalecamy udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Kapłan pracujący z chorymi …

Czytaj dalej »

Światowy Dzień Chorego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

XXVIII Światowy Dzień Chorego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 11 lutego 2020 r. «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28) Rejon Międzyrzecki Torzym – Bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny 14.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych 15.00 – …

Czytaj dalej »