Nowości
Strona Główna / Aktualności / Posiedzenie Kapituły Lubuski Samarytanin

Posiedzenie Kapituły Lubuski Samarytanin

25 sierpnia w Lubuskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze obradowali członkowie Kapituły Lubuski Samarytanin. Prace Kapituły były związane z przedstawieniem prac przygotowawczych do uroczystości, wyborem nowego przewodniczącego i sekretarza Kapituły oraz przedstawieniem charakterystyki kandydatów do nagrody i wyłonienie w drodze głosowania nominowanych.

Do prac Kapituły została powołana Pani Marszałek Województwa Lubuskiego, którą reprezentowała Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego pani Mirosława Dulat.

Członkowie Kapituły wybrali na kolejną 3 letnią kadencję dotychczasowego Przewodniczącego ks. Tomasza Duszczaka, na stanowisko sekretarza panią Justynę Urbańską – Kierownika Działu Organizacyjnego LOW NFZ. Wyrazy wdzięczności skierowano wobec pani Joanny Branickiej, dotychczasowego sekretarza.

Zgodnie z Regulaminem Przewodniczący Kapituły przedstawia nominowanych Biskupowi Diecezjalnemu, który zatwierdzi laureatów.

FOTO Z PRAC KAPITUŁY