Nowości
Strona Główna / Aktualności / Posiedzenie Kapituły “Lubuski Samarytanin”

Posiedzenie Kapituły “Lubuski Samarytanin”

10 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie kapituły “Lubuski Samarytanin”. Spotkanie rozpoczęło się wybraniem Przewodniczącego, którym został ks. Tomasz Duszczak – Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Służby Zdrowia oraz Sekretarza Kapituły, którym została Pani Joanna Branicka – Kierownik Działu Organizacji i Promocji Zdrowia Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 3 letnią kadencję. Następnie, zgodnie z regulaminem – członkowie kapituły przedstawili kandydatury. Podczas II posiedzenia zostali wyłonieni nominowani w trybie głosowania w trzech kategoriach:

1. lekarze, pielęgniarki, położne i inni pracownicy służby zdrowia,
2. placówki medyczne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób
chorych i ich rodzin,
3. wolontariusze.

Przewodniczący kapituły ma zadanie przedstawienia nominowanych Biskupowi Zielonogórsko-Gorzowskiemu, który ostatecznie zatwierdza laureatów.