Nowości
Strona Główna / Aktualności / Zalecenia z GIS dla kapelanów szpitalnych

Zalecenia z GIS dla kapelanów szpitalnych

Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zalecamy udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Kapłan pracujący z chorymi musi stosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorym.

Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego/Deputy of Chief Sanitary Inspector
Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND
e-mail: g.hudzik@gis.gov.pl | tel.: +48 22 536 14 27 | fax: +48 22 635 61 94